Boek herdenk aardbewing in woord en beeld

’n Prag-boek getitled Tulbagh Onthou: ’n Herdenking van die aardbewing van vyftig jaar gelede is in 2019 op Tulbagh bekend gestel. Die bekendstelling het deel gevorm van die vyftigste herdenking van die aardbewing in die noord-Boland op 29 September 1969.

Die uitgewer is die Oude Kerk Volksmuseum op Tulbagh. Die skrywer is Rosette Jordaan, ’n  boorling van Tulbagh, met bydraes deur Calvin S van Wijk, Theoniel Potgieter, Hannes Theron en Riaan de Villiers. Die boek is ryklik geillustreer met foto’s, in volkleur en swart en wit.

Publikasie van die boek is moontlik gemaak deur ruim skenkings van Santam, die LW Hiemstra Trust, Historiese Huise van Suid-Afrika, die Wes-Kaapse Regering, die Witzenberg Munisipaliteit, talle plaaslike sake-ondernemings, wynkelders en plase, en ander lede van die Tulbagh-gemeenskap. Al die skenkers word op elders op hierdie webwerf erken, en die name van nuwe skenkers sal bygevoeg word.

Die boek is op Saterdagoggend 28 September in die historiese Sendingkerk op Tulbagh bekend gestel. Berigte oor die bekendstelling asook ander gebeurtenisse tydens die herdenkingsnaweek verskyn elders op hierdie webwerf.

Die boek is te koop by die Oude Kerk Volksmuseum op Tulbagh, asook sekere boekwinkels. Dit kan ook hier vir aflewering bestel word.

Die boek is ’n nie-winsgewende projek, en netto opbrengste van verkope word vir ‘n opvoedingsprojek vir minder bevoorregte jong mense op Tulbagh aangewend. ’n Engelstalige weergawe word in die vooruitsig gestel.

Vir nadere besonderhede, kontak Shurine van Niekerk, Oude Kerk Volksmuseum, 023 230 1041, shurine.vanniekerk@westerncape.gov.za.


DIE CONRAD SIDEGO-SENTRUM

Die Conrad Sidego-sentrum, ‘n uitvloeisel van die Tulbagh Onthou-projek, is vroeer vanjaar op Tulbagh geopen en onlangs in gebruik geneem. Die sentrum bied jong mense ‘n geleentheid om toegang tot die internet te kry en hul rekenaar-geletterdheid uit te bou. Die sentrum is vernoem na Conrad Sidego, boorling en ereburger van Tulbagh, wat in 2020 ontydig oorlede is.